Zaproszenie na Zebranie Wiejskie

W związku z  ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego naboru wniosków o pomoc finansową w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 (termin składania kompletnych wniosków: od 3 lutego 2020 r. do 6 marca 2020 r.) zaistniała konieczność zmiany zapisów Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Przychojec.

W/w zmiany dokonuje Zebranie Wiejskie, a zatwierdza Rada Gminy stosowną uchwałą. Z racji bardzo krótkiego czasu na zebranie kompletu dokumentów zaszła konieczność zorganizowania nadzwyczajnego Zebrania Wiejskiego, które będzie dotyczyć tylko i wyłącznie powyższego tematu.

W okresie wiosennym zostanie zorganizowane właściwe Zebranie Wiejskie, podczas którego będą omawiane tematy dot. Gminy Leżajsk oraz Przychojca.