Zamknięcie skrzyżowania na styku ulicy Mickiewicza z ulicą Św. Jana z Dukli i ul. Wyspiańskiego

W związku z trwającą przebudową ulicy Mickiewicza w Leżajsku od dnia  20.02.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu dla przebudowy skrzyżowania na styku ulicy Mickiewicza z ulicą Św. Jana z Dukli i ul. Wyspiańskiego.

Ze względu na zakres koniecznych do wykonania prac mających na celu przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo, zostanie całkowicie wyłączone z ruchu samochodowego z zachowaniem dojazdu do posesji znajdujących się w sąsiedztwie skrzyżowania.

Wyłączone zostaną również z korzystania przystanki zlokalizowane na ul. Mickiewicza Podklasztor (przystanek nr 01 w km 0+969 oraz nr 04 w km 0+977).

Przewidywany termin utrudnienia 6 miesięcy.


Źródło: https://www.miastolezajsk.pl


Aktualizacja z dn. 20.02.2020 r.:

Wykonawca przebudowy ulicy Adama Mickiewicza (firma MATBUD) zdecydował dziś, że zamknięcie skrzyżowania ulicy Mickiewicza z ulicą Św. Jana z Dukli i ulicą Wyspiańskiego nastąpi dopiero w poniedziałek (24 lutego).

Źródło: https://www.facebook.com/Burmistrzlezajska/