Władze

SOŁTYS – ADAM CHUDY

 • Rada Sołecka:

– Jerzy Kołcz – Przewodniczący

–  Małgorzata Dec

– Danuta Kuczek

Zbigniew Pyż

– Rafał Słotwiński

 


 Dzielnicowy sierżant Ewa Nowak-Pelc

Rejon służbowy № III, obszar wiejski gm. Leżajsk – tel. 17 240 63 47, tel. kom. 572 908 576
e-mail: dzielnicowy.lezajsk5@rz.policja.gov.pl

Uwaga!  W  przypadku potrzeby pilnej interwencji Policji należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub  997.

Obejmuje miejscowości: Brzóza Królewska, Hucisko, Maleniska, Przychojec, Stare Miasto.

Dzielnicowy w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 do 10.00 w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzózie Królewskiej, będzie pełnił dyżur w punkcie przyjęć.


Leżajsk dn. 30.12.2019 r.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 0002-003W

na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

 

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie własnych spostrzeżeń oraz zgłoszeń do KMZB w miejscowości Stare Miasto zdiagnozowałam, że największym oczekiwaniem na chwilę obecną na terenie miejscowości jest eliminacja zjawiska wałęsających się psów, które stwarzają zagrożenie dla pieszych, rowerzystów i kierujących pojazdami.

Zjawisko to stanowi zagrożenie dla spokoju i bezpieczeństwa osób tam zamieszkujących.  

 1. Zakładany cel do osiągnięcia

Realizacja zadań zmierzających do ograniczenia w znacznym stopniu zjawiska wałęsających się psów i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

 • podczas służb obchodowych doraźna kontrola rejonu, reagowanie na przypadki naruszenia przepisów art. 77 kw – czas realizacji styczeń – czerwiec 2020 r.
 • współpraca z ZPI KPP Leżajsk -czas realizacji styczeń – czerwiec 2020 r.
 • współpraca z pracownikami Urzędu Gminy Leżajsk w zakresie wspólnych działań mających na celu ograniczenie zjawiska poprzez między innymi umieszczanie bezpańskich psów w schroniskach – termin realizacji luty – marzec 2020 r.
 • współpraca z Sołtysem, Proboszczem, dyrektorem SP Stare Miasto – spotkania z w/w
 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 • współpraca z Sołtysem miejscowości Stare Miasto w zakresie informowania mieszkańców o obowiązku prawnym wynikającym z art. 77 kw oraz ustalania  właścicieli psów, którzy nie przestrzegają w/w artykułu
 • współpraca z mieszkańcami wsi –zgłaszanie przypadków wałęsających się psów, współpraca w zakresie ustalania ich właścicieli
 • współpraca z pracownikami Urzędu Gminy Leżajsk – informowanie o bezpańskich psach celem ich umieszczenia  w schronisku dla zwierząt, kampania informacyjna o przestrzeganiu przepisów ustawy
 • współpraca z Zespołem Patrolowo – Interwencyjnym – zadaniowanie policjantów pod kątem reagowania na naruszenie przepisów art. 77 kw na terenie Stare Miasto.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *