Władze

SOŁTYS – ADAM CHUDY

  • Rada Sołecka:

– Jerzy Kołcz – Przewodniczący

–  Małgorzata Dec

– Danuta Kuczek

Zbigniew Pyż

– Rafał Słotwiński

 


Dzielnicowy starszy sierżant Ewa Nowak-Pelc

Rejon służbowy RZ-RLE-0002-003W, obszar wiejski gm. Leżajsk 

tel. 47 822 23 47, tel. kom. 572 908 576, e-mail: dzielnicowy.lezajsk5@rz.policja.gov.pl

Uwaga!  W  przypadku potrzeby pilnej interwencji Policji należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub  997.

Obejmuje miejscowości: Brzóza Królewska, Hucisko, Maleniska, Przychojec, Stare Miasto.

Dzielnicowy w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 do 10.00 w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Brzózie Królewskiej, będzie pełnił dyżur w punkcie przyjęć.


Leżajsk dn. 30.06.2020 r.

PLAN
działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr RLE-0002- 003W
na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W centrum miejscowości Maleniska znajduje się kompleks budowlany w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa z boiskiem sportowym, placem zabaw oraz ogólnodostępnym terenem na którym znajdują się ławki oraz wiata biesiadna, tzw. „grzybek”. Często w tym rejonie o różnych porach dnia występuje zjawisko gromadzenia się młodzieży, dochodzi do dewastacji jak też uszkodzeń mienia oraz zakłóceń porządku publicznego. Zjawisko jest uciążliwe dla osób mieszkających w pobliżu.

Wymienione zagrożenie zostało zdiagnozowane m. in. na podstawie zgłoszeń w SWD oraz było mi wielokrotnie zgłaszane podczas służb obchodowych przez mieszkańców i sołtysa miejscowości Maleniska.

2. Zakładany cel do osiągnięcia

Podjęcie działań zmierzających do ograniczenia w znacznym stopniu opisanego zjawiska.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

– informowanie mieszkańców o możliwości i sposobie reakcji na przypadki dewastacji, niszczenia mienia. Czas realizacji lipiec – grudzień 2020 r.

– współpraca z pionem prewencji i kryminalnym KPP Leżajsk celem zwiększenia częstotliwości kontroli wskazanego rejonu. Czas realizacji lipiec – grudzień 2020 r.

– współpraca z pracownikami Szkoły Podstawowej w Maleniskach, oraz mieszkańcami Malenisk celem wytypowania pory występowania zjawiska. Czas realizacji lipiec – sierpień 2020 r.

– współpraca z sołtysem Malenisk oraz radnymi gminy z terenu Malenisk pod kątem identyfikacji osób przebywających w godzinach nocnych w rejonie wiaty tanecznej. Czas realizacji lipiec – grudzień 2020 r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

– pion prewencji i kryminalny – zwiększenie częstotliwości kontroli wskazanych miejsc

– pracownicy Szkoły Podstawowej w Maleniskach, współpraca w zakresie wytypowania pory występowania zjawiska.

– sołtys miejscowości Maleniska, radni gminy z terenu Maleniska – współpraca w zakresie rozpoznania osobowego

Powiązane zdjęcia: