Wacław Ładak i Andrzej Berestka odznaczeni

4 lutego 2020 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie odbyła się uroczystość z okazji wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Krwiodawcy, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników otrzymali odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Podczas uroczystości Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie dr n. o zdr. Ewa Zawilińska wyraziła głęboką wdzięczność i szacunek Honorowym Dawcom Krwi za zasługi w niesieniu pomocy i ratowaniu życia drugiemu człowiekowi podkreślając, że krew jest jednym z najcenniejszych darów, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi.

Wśród odznaczonych znalazło się 2 mieszkańców Przychojca – Wacław Ładak oraz Andrzej Berestka.

Obu Panom składamy serdeczne gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania. Wasza postawa jest godna naśladowania – dajecie nam wszystkim piękny przykład tego jak powinna wyglądać bezinteresowna idea ratowania ludzkiego życia. Z pewnością będziecie inspiracją dla kolejnych pokoleń honorowych dawców krwi.


Źródło: www.rckk.rzeszow.pl, www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/rzeszow