Ochotnicza Straż Pożarna

Władze:

  • Rafał Słotwiński: Prezes
  • Jerzy Kołcz: Wiceprezes/Naczelnik
  • Arkadiusz Brzuska: II Wiceprezes
  • Ryszard Ćwikła: Gospodarz-Skarbnik
  • Bartłomiej Berestka: Z-ca Naczelnika
  • Władysław Wziątka: Sekretarz
  • Bernadeta Marcinowska: Kronikarz