Uroczyste otwarcie siłowni plenerowej


Deprecated: Non-static method plugin_kontakt_formular::the_content() should not be called statically in /home/przychojec/domains/przychojec.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303
Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020” to szansa dla sołectw na uzyskanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w zakresie infrastruktury, budownictwa oraz stylu życia.

Zadaniem programu jest „integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez realizację zadań mających na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, a także modernizacji przestrzeni wiejskiej” (cyt. za: Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020).

Warunkiem niezbędnym do udziału w programie był udział w warsztatach „Planowanie w procesie odnowy wsi”, podczas których pracowano nad Sołecką Strategią Rozwoju Wsi.

Zawiązana została także Grupa Odnowy Wsi Przychojec, w skład której weszli przedstawiciele organizacji działających na terenie miejscowości:

  • Jerzy Kołcz: OSP Przychojec
  • Rafał Słotwiński: OSP Przychojec
  • Franciszek Szewczyk: Sołtys wsi
  • Władysław Plichta: Rada Sołecka, Rada Parafialna, LKS „Jodła” Przychojec
  • Irena Szpila: KGW Przychojec
  • Janusz Pajączek: Dyrektor Szkoły Podstawowej
  • Adam Chudy: Lider Grupy Odnowy Wsi

Podczas roboczych spotkań wspomniana grupa opracowała czteroletni plan pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP”, którego zapisy sięgają do Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. Zadaniem zgłoszonym do realizacji w 2017 r. było „STWORZENIE SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY REMIZIE OSP W PRZYCHOJCU”.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku i uzyskaniu informacji o dofinansowaniu przystąpiono do porządkowania okolicy. Konieczne było wykarczowanie placu z drzew i krzewów, usunięcie korzeni oraz wyrównanie terenu pod budowę infrastruktury sportowej. Do tego zadania ochoczo przystąpili mieszkańcy Przychojca, którzy licznie stawili się do pomocy.

Kolejny etap to montaż urządzeń przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. Ostatni stadium realizacji zadania to wyrównanie terenu, wykonane przez mieszkańców Przychojca jako kolejny element tzw. wkładu własnego.

Uroczyste otwarcie siłowni plenerowej odbyło się 9 października. Uczestniczyli w nim m.in. Wójt Gminy Leżajsk – Krzysztof Sobejko, Prezes Zarządu Stare Miasto-Park Sp. z o.o. – Marta Zajko, Komendant Gminny OSP – Zbigniew Pudełkiewicz, przedstawiciele organizacji społecznych z terenu Przychojca oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

 

W/w zadanie realizowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.