Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku – II termin

Wójt Gminy Leżajsk przypomina o terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

II termin:
od 1 do 31 sierpnia 2020 r. do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r., oraz w przypadku posiadaczy bydła zaświadczenie o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła za rok 2019 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zwrot przysługuje do oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

Stawka zwrotu w 2020 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Przykład:
Producent rolny posiada 10 ha użytków rolnych i 5 DJP bydła
Limit zwrotu wynikający z powierzchni gruntów:  1 zł x 100 x 10 ha = 1 000,00 zł
Limit zwrotu wynikający z DJP bydła:                      1 zł x   30 x 5 DJP = 150,00 zł
Łączny roczny limit zwrotu wynosi:                                                            1 150,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
•    od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
•    od 1 do 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek  można pobrać w Urzędzie Gminy Leżajsk, p.nr 2 i na stronie: https://www.gminalezajsk.pl/

Do pobrania:

Wniosek

Formularz dotyczący pomocy publicznej-akcyza

Oświadczenie dzierżawcy

Zestawienie faktur


Źródło: https://www.gminalezajsk.pl