Umowa na remont i wyposażenie Sali Remizy OSP podpisana!

Remont Sali Remizy OSP w Przychojcu powoli staje się faktem. W ostatnich dniach dotarła z Urzędu Marszałkowskiego umowa na realizację powyższego zadania. Jej podpisanie spowodowało, że można przystępować do jego realizacji.

Należy przypomnieć, że zadanie jest współfinansowane ze środków „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020”. To ostatni rok trwania „Programu”. We wcześniejszych latach Przychojec także skutecznie aplikował o przyznanie dofinansowania z w/w projektu, w ramach którego powstały: siłownia plenerowa (2017 r.), plac zabaw (2018 r.) oraz altana rekreacyjna (2019 r.).

Dzięki staraniom Zarządu OSP oraz Sołtysa Adama Chudego teren przy Remizie OSP zyskał nowe ogrodzenie, a niebawem strażacy przystąpią do budowy parkingu. Warto podkreślić, że druhowie z OSP Przychojec zadeklarowali wykonanie go w czynie społecznym, za co należą im się słowa uznania.