Jesienne Zebranie Wiejskie

17 września 2018 r. w Remizie OSP w Przychojcu odbyło się jesienne Zebranie Wiejskie, podczas którego mieszkańcy zdecydowali o podziale funduszu sołeckiego na rok 2019.

Podjęto także uchwały ws. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Uchwały te wynikały ze zmiany Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, która nałożyła na samorząd gminny obowiązek konsultacji z mieszkańcami powyższych spraw.

Podczas Zebrania mieszkańcy mieli także okazję wysłuchać sprawozdania z działalności Wójta Gminy Leżajsk oraz Sołtysa Przychojca. Poruszono także istotne tematy nurtujące mieszkańców.

Treść protokołu: www.przychojec.pl/Protokół-z-Zebrania-Wiejskiego