Remont i przebudowa budynku starej szkoły

Rok 2018 to długo oczekiwany gruntowny remont i przebudowa budynku starej szkoły z przeznaczeniem na Dom Dziennego Pobytu „Senior+”. Pomieszczenia docelowo zaadaptowane zostaną na potrzeby seniorów z terenu Gminy Leżajsk oraz okolicznych gmin. Adaptacja budynku będzie polegać na przygotowaniu takich pomieszczeń jak: sala dla seniorów, aneks kuchenny, łazienki, szatnia, pomieszczenia dla pielęgniarki, rehabilitanta i psychologa oraz pomieszczenie klubowe i sala do relaksu.

Pierwsze prace związane z realizacją inwestycji to wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachu z zachowaniem wskazówek i wytycznych konserwatora zabytków. Do rozebrania jest dach o powierzchni 391 m2. Dalsze prace to wymiana konstrukcji więźby dachowej oraz wykonanie deskowania paraizolacji. Końcowy etap będzie polegać na wykonaniu pokrycia dachu wraz z orynnowaniem.

W następnej kolejności nastąpi rozebranie podłóg i posadzek z warstw posadzkowych i wykonanie nowych. Na podłodze zostaną położone płytki, a łazienka zostanie gruntownie wyremontowana zgodnie z nowoczesnymi trendami oraz ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych.

Częściowe wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych zabezpieczy budynek przez wilgocią.

Zdemontowane zostaną także drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz wykute ościeżnice i na ich miejsce zamontowane będą nowe.

Ze względu na zły stan techniczny skute zostaną tynki, ściany będą wykonane z płyt kartonowo gipsowych oraz wygładzone, a następnie pomalowane w jasne kolory.

Niezbędna będzie także wymiana schodów przy wejściu do budynku oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie częściowo docieplony w zakresie uzgodnionym z konserwatorem zabytków.

Kolejne zadania do wykonania to remont instalacji elektrycznej i sanitarnej wraz z wymianą armatury.

W ramach inwestycji zakupione zostanie wyposażenie do pomieszczeń objętych adaptacją.

Rekrutacja osób do Domu Dziennego Pobytu nastąpi w roku 2019. Środki finansowe na realizację projektu zostały częściowo pozyskane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dzięki przystąpieniu do II edycji Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior+” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 300 000,00 zł. Pozostałe brakujące środki finansowe zostaną pozyskane z innych źródeł.

Koszty robót budowlanych wynoszą 782 802, 14 zł, zaś umowa na wyposażenie zamyka się w kwocie 65 318,94 zł.