Ołtarze na Boże Ciało 2021

Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z ważniejszych świąt katolickich. Wypada zawsze w czwartek, 60 dni po Wielkanocy.

W tym roku Wielkanoc obchodziliśmy 4 kwietnia, dlatego Boże Ciało wypada w  czwartek, 3 czerwca. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 18 stycznia 1951 roku jest to święto nakazane, czyli dzień wolny od pracy.

Centralnym punktem obchodów uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej potocznie Bożym Ciałem, jest w Polsce msza św. i procesja eucharystyczna.

W bieżącym roku – wzorem lat ubiegłych – ołtarze ustawione zostały wokół kościoła. Zostały one przygotowane  przez mieszkańców Przychojca, którzy włożyli mnóstwo pasji, pracy i wysiłku w ich powstanie.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowania do Święta Bożego Ciała należą się słowa uznania i podziękowania.


Historia Bożego Ciała

Bezpośrednią przyczyną ustanowienia święta Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia Julianny Cornillon z Francji, która w 1209 r. miała widzenia jasnej tarczy księżyca z zarysowaną ciemną plamą. Miało sugerować, że wśród świąt kościelnych brakuje dnia poświęconego Najświętszemu Sakramentowi.

Biskup Robert w 1246 r. ustanowił takie święto dla diecezji Liege. W 1252 r. zostało ono rozszerzone na Germanię. W 1264 r. papież Urban IV bullą „Transiturus” ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. Stało się to rok po cudzie eucharystycznym w Bolsenie we Włoszech – wówczas zaczęła krwawić hostia w rękach księdza wątpiącego w transsubstancjację (przemiana chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa).

W Polsce pierwszy raz obchody święta Bożego Ciała w Polsce wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 r. bp Nanker.

Głównym celem obchodów Bożego Ciała jest publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddanie mu czci i podziękowanie za łaski płynące przez ten sakrament, a także przebłaganie go za zniewagi wyrządzone przez słabość i oziębłość ludzką oraz bluźnierstwa niewiernych. Od czasów reformacji, która zakwestionowała obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, procesje Bożego Ciała stały się manifestacją wiary.

Data tej uroczystości nie jest przypadkowa. Boże Ciało ma na celu dziękczynienie Bogu za sakrament Eucharystii, dlatego jego termin został ustanowiony na pierwszy czwartek po Okresie Wielkanocnym, który trwał 8 tygodni licząc od Niedzieli Zmartwychwstania. Podliczając wszystko dokładnie wychodzi 56 dni, dlatego należy dodać jeszcze 4, te upływające między niedzielą a czwartkiem.

Powiązane zdjęcia: