Renowacja obiektów sakralnych

Rok 2020 to – oprócz realizowanych zadań inwestycyjnych, z których największe to przebudowa stacji uzdatniania wody oraz przebudowa i rozbudowy sieci wodociągowej – czas, w którym gruntownej renowacji poddane zostały trzy obiekty sakralne.

Prace te to wynik inicjatywy mieszkańców Przychojca, którzy przy wsparciu pracowników Centrum Integracji Społecznej, strażaków z miejscowej OSP oraz Sołtysa podjęli się ich wykonania.

Jako pierwszy odnowiony został Krzyż przydrożny w lesie przy drodze powiatowej nr 1241 R – całość obiektu (Krzyż, ogrodzenie oraz schody) została gruntownie oczyszczona i pomalowana.


Kolejny obiekt, który został odnowiony to Krzyż przy wjeździe do Przychojca od strony Starego Miasta. Także w tym przypadku figurka została oczyszczona i odtłuszczona oraz zabezpieczona farbą.


Największy zakres robót został zrealizowany podczas prac renowacyjnych przy kapliczce obok szkoły podstawowej. Aby móc przystąpić do działania należało najpierw kompleksowo przyciąć gałęzie drzew, które dość mocno zasłoniły sam obiekt oraz dzwonnicę.

Dalsza część prac to odczyszczenie elewacji zewnętrznej oraz wnętrza kapliczki. Sporych nakładów sił wymagało odnowienie drzwi wejściowych.

Pracom renowacyjnym poddano także metalowy płot – wymienione zostały zawiasy przy furtce, całość ogrodzenia została ponadto oczyszczona i pomalowana.


Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym  w zrealizowanie powyższego zadania. Wspólnymi siłami można uczynić naprawdę wiele dobrego. Współpraca jest kluczem do sukcesu!

Sołtys

Adam Chudy