Dobro powraca, działanie ubogaca – Projekt realizowany przez KGW Wierzawice