Zmiana organisty w Parafii pw. Dobrego Pasterza w Przychojcu-Łukowej

28 czerwca br., po niemal 7 latach posługi, Paweł Kuraś zakończył pracę na stanowisku organisty.

Zmiana ta podyktowana jest sytuacją rodzinną Pawła – zmianą miejsca zamieszkania, co uniemożliwia mu kontynuowanie pełnienia funkcji organisty.

Minione 7 lat to bardzo owocny czas. To m.in.  za przyczyną Pawła w kościele w Przychojcu zamontowany został sprzęt elektroniczny do wyświetlania tekstu śpiewanych pieśni (rzutnik + ekran). Dzięki temu udogodnieniu nie było już potrzeby korzystania z tradycyjnych śpiewników, zaś parafianie mogli się skupić na śpiewie. Przez lata swoją grą uświetniał wiele uroczystości: chrzty, śluby i pogrzeby, a także dożynki gminne i parafialne, uroczyste obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wiele innych. 


W niedzielę 28 czerwca Paweł w emocjonalnej przemowie pożegnał się z parafianami. W kilku zdaniach podsumował swój pobyt w Przychojcu, przeprosił za ewentualne niedociągnięcia (których oczywiście nie było) oraz podziękował za miłe i życzliwe przyjęcie go od początku jego posługi oraz kierowane do niego wyrazy sympatii.

W imieniu parafian podziękowania złożył Sołtys Adam Chudy. Wręczył on Pawłowi pamiątkową statuetkę, życząc wszelkiej pomyślności.

Pawle, dziękujemy Ci za te wszystkie lata. Słuchanie Ciebie i śpiewanie razem z Tobą to była czysta przyjemność i zaszczyt. Wiedz, że zawsze jesteś mile widziany w naszej parafialnej wspólnocie.