System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r. – Przydatne informacje

Zgodnie z Uchwałą  Nr 125/2019 Rady Gminy Leżajsk z dnia 29 listopada 2019 r. ws. wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z  2019r. poz. 5875) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wynoszą odpowiednio:

w okresie 01.01.2020 – 31.03.2020r.

  • 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

w okresie 01.04.2020 r.:

Dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi

  • 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym na której zadeklarowano kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  • 15,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym na której bioodpady stanowiące odpady komunalne nie są kompostowane w kompostowniku przydomowym.
  • 62,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

Dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi:

  • 17,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym,
  • 68,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość zabudowaną budynkiem wielolokalowym jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

 II.  Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący w 2020 roku

Wzór aktualnie obowiązującej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Nr 106/2019 Rady Gminy Leżajsk z dnia 21 października 2019r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019, poz. 5775).

Wzór deklaracji:

Deklaracja DO-3-aktywna

Deklaracja DO-3


Źródło:

https://uglezajsk.bip.gov.pl