Informacja nt. zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Gminy Leżajsk

Stare Miasto-Park Sp.z o.o. informuje, że na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk”  podjęto następujące rozstrzygnięcia:

Część nr 1

Maleniska i Hucisko

BON Ryznar Paulina Ryznar, Ul. Nowa 56, 37-522 Wiązownica.


Część nr 2

Brzóza Królewska

Usługi Koparko-Ładowarką Grabarz Mirosław, 37-307 Brzóza Królewska 607A


Część nr 3

Stare Miasto

BON Ryznar Paulina Ryznar, ul. Nowa 56, 37-522 Wiązownica


Część nr 4

Przychojec

BON Ryznar Paulina Ryznar, ul. Nowa 56, 37-522 Wiązownica,


Część nr 5

Dębno

SUPEREX Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk,


Część nr 6

Chałupki Dębniańskie

BON Ryznar Paulina Ryznar, ul. Nowa 56, 37-522 Wiązownica


Część nr 7

Gwizdów i Biedaczów

Utrzymanie Dróg i Zieleni Stanisław Kula, Giedlarowa 942, 37-300 Leżajsk


Część nr 8

Giedlarowa

Utrzymanie Dróg i Zieleni Stanisław Kula, Giedlarowa 942, 37-300 Leżajsk


Część nr 9

Wierzawice

Utrzymanie Dróg i Zieleni Stanisław Kula, Giedlarowa 942, 37-300 Leżajsk


Część nr 10

Piskorowice i Rzuchów

SUPEREX Janusz Rozlazły, Giedlarowa 1024, 37-300 Leżajsk


,,Zimowe utrzymanie chodników na drogach gminnych Gminy Leżajsk oraz utrzymanie zimowe chodników na części dróg powiatowych Powiatu Leżajskiego na terenie Gminy Leżajsk”:

ARDOMEX” Adam Rozlazły  Giedlarowa  208 , 37-300  Leżajsk

Na pozostałych odcinkach chodników przy drogach powiatowych:
Spółdzielnia Socjalna „GMINOVA”, Giedlarowa 338, 37-300 Leżajsk

Osobami upoważnionymi do  podejmowania decyzji   o rozpoczęciu odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach gminnych są poszczególni sołtysi danych sołectw.


„Stare Miasto – Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach sprawuje nadzór nad wykonaniem usługi odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach gminnych
Kontakt:
„Stare Miasto – Park” Spółka z o.o.
Wierzawice 874
37-300 Leżajsk
017 242 00 78
531 339 411

Powiązane zdjęcia: