OSP Przychojec pozyskało średni samochód ratowniczo-gaśniczy!

20 października br. Ochotnicza Straż Pożarna w Przychojcu odebrała samochód specjalny GBA 2,5/16 marki Volvo, będący w zasobach Komendanta Głównego PSP, który dotychczas służył w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W oficjalnym przekazaniu pojazdu udział wzięli: Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Piotr Placek, Zastępca Komendanta CS PSP bryg. Damian Hajdas, Naczelnik Wydziału Technicznego Centralnej Szkoły bryg. Roman Ławiński wraz z bryg. Karolem Majdzikiem, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Sołtys Przychojca Adam Chudy oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przychojcu.

Pozyskanie w/w samochodu to potężne wzmocnienie potencjału jednostki, dzięki czemu możliwe będzie jeszcze sprawniejsza realizacja statutowych działań.

Dotychczasowe wyposażenie jednostki to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit GLM 8, który ze względu na 18-letni okres użytkowania i zły stan techniczny, ulega częstym awariom co znacznie ogranicza możliwości reagowania na występujące zagrożenia. Samochód nie posiada zbiornika z wodą w związku z czym nie może być w pełni wykorzystywany do likwidacji zagrożeń pożarowych.

Pozyskanie samochodu ratowniczo-gaśniczego umożliwi utrzymanie jednostki na wysokim poziomie gotowości bojowej, spowoduje wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy i powiatu leżajskiego oraz poprawi bezpieczeństwo strażaków wyjeżdżających do działań ratowniczo-gaśniczych.

Nie byłoby to możliwe gdyby nie zaangażowanie i pomoc ze strony Wójta Gminy Leżajsk – Krzysztofa Sobejko, któremu druhowie OSP Przychojec składają serdeczne wyrazy podziękowania.

Nie ulega wątpliwości, że doposażanie jednostek osp to zadanie, które Pan Wójt zawsze ochoczo wspiera, czego dowodem jest chociażby pozyskanie samochodu przez OSP Przychojec. Sprawnie funkcjonujące ochotnicze straże pożarne to poprawa komfortu i przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców, na czym każdemu powinno zależeć.