Komputery z internetem dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR – rusza nabór wniosków


Deprecated: Non-static method plugin_kontakt_formular::the_content() should not be called statically in /home/przychojec/domains/przychojec.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303

Gmina Leżajsk oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leżajsku w ramach programu Polska Cyfrowa wnioskuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o grant na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR z terenów miejscowości: Piskorowice, Rzuchów, Przychojec z przeznaczeniem ich do nauki zdalnej.

Mieszkańcy Gminy Leżajsk zatrudnieni w byłych PGR w w/w miejscowościach, którzy są zainteresowani otrzymaniem sprzętu komputerowego proszeni są o złożenie oświadczeń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku w terminie do dnia 29 października 2021 r.

Druki można pobrać w Urzędzie Gminy Leżajsk oraz na stronie internetowej GOPS-u w Leżajsku.

Załączniki poniżej:

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

 

Cele programu to przede wszystkim:

  • przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
  • cyfryzacja terenów popegeerowskich,
  • poprawa jakości życia mieszkańców,
  • rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Projekt pozwoli sfinansować zakup sprzętu oraz dwuletni dostęp do internetu. Sprzęt trafi do około 20 tysięcy dzieci z rodzin byłych pracowników PGR z terenu całej Polski. Na każdy zestaw – komputer i internet – pomysłodawcy programu przeznaczą do 3,5 tys. złotych

Więcej informacji na gov.pl/cppc/wsparcie-ppgr

Dokumenty należy złożyć w GOPS Leżajsk (pokój nr 12) w terminie do 29 października 2021 r.  (w godzinach pracy urzędu).

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku pod numerem telefonu: 729 882 997 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-15:00

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

Materiały

  1. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
  2. Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)

Źródło: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lezajsk/wsparcie-dzieci-i-wnukow-bylych-pracownikow-pgr-w-rozwoju-cyfrowym