Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Przychojec

18 czerwca br. w Remizie OSP Przychojec odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków jednostki. Podczas zebrania podsumowano rok 2020r., a także mijającą 5-letnią kadencję Zarządu OSP. Przedstawiono również cele na 2021r. i na dalszą działalność jednostki.

Wśród gości, którzy przybyli za zebranie byli m. in.:

 • przedstawiciel KP PSP w Leżajsku – bryg. Wojciech Długosz
 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Leżajsku – dh Tadeusz Matuszek
 • Wójt Gminy Leżajsk – Krzysztof Sobejko
 • wz. Komendanta Gminnego OSP – Dominika Czerwonka
 • Dyrektor SP Przychojec – Janusz Pajączek
 • Sołtys Przychojca – Adam Chudy

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu dh Rafał Słotwiński. Uczestniczący w zebraniu członkowie OSP dokonali wyboru Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Jednogłośnie na Przewodniczącego Zebrania wybrany został dh Jerzy Kołcz a protokolantem dh Arkadiusz Brzuska.

W trakcie zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności Zarządu  jak i samej OSP, w tym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz innych, w których jednostka czynnie uczestniczyła (m.in. roznoszenie maseczek, akcja sprzątania świata, prace związane z udziałem Przychojca w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi, prace porządkowe na terenie sołectwa) oraz sprawozdania finansowe i Komisji Rewizyjnej.

Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień przystąpiono do głosowania – Zarząd OSP jednogłośnie otrzymał absolutorium za miniony okres sprawozdawczy.

W dalszej części zebrania wybrane zostały nowe władze na nową kadencję.

Zarząd OSP w składzie:

 • dh Rafał Słotwiński – Prezes Zarządu
 • dh Jerzy Kołcz – Wiceprezes/Naczelnik
 • dh Arkadiusz Brzuska – Wiceprezes
 • dh Konrad Słotwiński – Zastępca Naczelnika
 • dh Anna Kumiega – Skarbnik
 • dh Adam Chudy – Sekretarz
 • dh Marzena Chudy – Kronikarz
 • dh Edyta Słotwińska – Gospodarz

Komisja Rewizyjna OSP w składzie:

 • dh Franciszek Szpila – Przewodniczący
 • dh Marcin Materna – Sekretarz
 • dh Antoni Bęben – Członek

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz przedstawiciele do Zarządu Gminnego ZOSP RP:

 • dh Rafał Słotwiński
 • dh Jerzy Kołcz

Na zakończenie Prezes Rafał Słotwiński podziękował za przybycie i dokonany wybór na kolejną kadencję. Jednocześnie zapewnił, że będzie to kadencja nastawiona na ciężką pracę na rzecz lokalnej społeczności w zakresie ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego. Podziękowania skierował także w stronę Wójta Gminy Leżajsk – Krzysztofa Sobejko, Komendanta Powiatowego PSP, miejscowych organizacji społecznych, wszystkich sympatyków oraz osób wspierających jednostkę.