Porządki przy drodze powiatowej do Przychojca

Wiosna to czas na prace porządkowe. Dobra pogoda sprzyjała w ostatnim czasie, dlatego zrealizowane zostały najpilniejsze zadania wzdłuż drogi powiatowej nr 1241R na trasie Leżajsk – Przychojec.

Wykonano m.in.  takie prace jak: wycinka i podcinka drzew, podcinka suchych gałęzi, wycinka zakrzaczeń, karczowanie pni drzew w pasie drogowym. Usunięto te elementy, które znajdowały się w obrębie jezdni i ograniczały tzw. skrajnię pionową i poziomą. Powyższe zadania zostały wykonane na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku, za co składam serdeczne podziękowania.


Dzięki zaangażowaniu pracowników Centrum Integracji Społecznej w Przychojcu (wielkie dzięki dla Was!!!) uporządkowano (po raz kolejny…) także pobocze drogi. Zebranych zostało kilka worków śmieci. Problem zaśmiecania drogi nie jest niestety nowy i – co martwi – regularnie się powtarza (więcej na ten temat: Droga powiatowa przez las posprzątana, Użytkowniku drogi powiatowej przez las – nie śmieć!).

Z takich działań skorzystają wszyscy użytkownicy ruchu drogowego – zauważalnie poprawiła się widoczność, zwiększyło bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zmieniła estetyka jezdni i jej bezpośredniego otoczenia.

Ponownie apeluję – nie zaśmiecajmy terenów, które nas otaczają. Nie zaśmiecajmy własnego sumienia… Szanujmy otaczającą nas przyrodę oraz pracę tych osób, które wkładają sporo wysiłku, by ten porządek utrzymać.

Sołtys

Adam Chudy