Kampania edukacyjno-społeczna „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”

Problem zanieczyszczenia powietrza doskwiera szczególnie w sezonie grzewczym.

Niestety, świadomość negatywnych skutków spalania m.in. plastików w piecach czy przydomowych kotłowniach jest w społeczeństwie ciągle bardzo niska.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zachęca do walki z tymi negatywnymi praktykami poprzez włączenie się do cyklicznej kampanii edukacyjno-społecznej, realizowanej przez Fundację PlasticsEurope Polska pt.

„Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”.

W jej ramach przygotowane zostały gotowe materiały (plakaty, spot, informacje), które można bezpłatnie pobrać i rozpowszechniać.

Główne przesłanie tej kampanii ma uświadomić lokalnej społeczności, że – spalając plastik – nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym.

Więcej informacji w załączniku oraz na https://www.plasticseurope.org/pl/newsroom/aktualnosci/plastik-nie-do-pieca-piec-nie-do-plastiku.

Animowany spot Plastik nie do pieca