Podkarpacki Program Odnowy Wsi – edycja 2020

„Remont i wyposażenie Sali Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przychojcu” to zadanie wpisane do wykonania w ostatnim roku trwania Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020.

Realizacja projektu rozpoczęła się 24 lutego br., kiedy to mieszkańcy Przychojca obecni na Zebraniu Wiejskim podjęli uchwałę o zmianie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. Umożliwiło to w dalszej kolejności zmianę uchwały Rady Gminy ws. zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi.

Dostosowanie tych dokumentów do ówczesnych potrzeb otworzyło drogę do wnioskowania Urzędu Marszałkowskiego o uzyskanie dofinansowania.

W dniu 5 maja 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę ws. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2017-2020 na rok 2020, wśród których znalazł się wniosek dot. Przychojca.

Realizację prac spowolniły nieco okoliczności spowodowane pandemią zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, ale ostatecznie zadanie udało się zrealizować pomyślnie i w terminie.

Remont sali obejmował:

 • odświeżenie wnętrza sali remizy, szpachlowanie i malowanie ścian, co zostało wykonane w ramach pracy własnej mieszkańców Przychojca,
 • demontaż starych stołów i krzeseł, wymiana karniszy i firanek – prace wykonane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przychojcu (partner Projektu),
 • wymianę elektryki, montaż nowych lamp oświetleniowych i gniazdek – prace zrealizowane przez firmę Poltynk Paweł Kumiega (partner Projektu).

Do wyremontowanej sali zostało ponadto zakupione wyposażenie:

 • Stoły
 • Krzesła
 • Wózek do transportu stołów
 • Rzutnik multimedialny
 • Ekran projekcyjny do rzutnika
 • Zestaw nagłaśniający + mikrofony bezprzewodowe
 • Laptop

Z okazji zakończenia realizacji Projektu zaplanowano zorganizowanie uroczystego otwarcia nowo wyremontowanej Sali Remizy OSP. W/w wydarzenie ma mieć miejsce 25 października br., na które zaproszeni są mieszkańcy Przychojca.

 


Podsumowując 4 lata udziału Przychojca w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi oraz warto przypomnieć zadania zrealizowane w tym okresie:

 • Siłownia plenerowa (2017 r.)
 • Plac zabaw (2018 r.)
 • Altana rekreacyjna (2019 r.)
 • Remont i wyposażenie Sali Remizy OSP (2020 r.)

Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie udział w PPOW i pozyskane dzięki temu środki finansowe, niemożliwe byłoby dokonanie tylu inwestycji w tak krótkim czasie. Każdy, kto ma w pamięci wygląd placu przy Remizie OSP sprzed 2017 r. z pewnością przyzna, że zmiany są kolosalne.

Nieocenioną pomocą podczas trwania Projektu służyli pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, którzy fachowo przeprowadzili nas przez wszelkie trudności związane z prawidłowym napisaniem, zrealizowaniem oraz – co najważniejsze – rozliczeniem składanych przez nas wniosków.

Należy podkreślić także wielkie zaangażowanie ze strony Wójta Gminy Leżajsk – Krzysztofa Sobejko, który za każdym razem przychylnym okiem spoglądał na realizowane zadania, dzięki czemu zapewniony był wkład własny na udział w projekcie. Warto dodać, że dzięki wsparciu ze strony Wójta Krzysztofa Sobejko teren przy Remizie OSP zyskał dodatkowo nowe ogrodzenie oraz został zamontowany monitoring obejmujący zasięgiem cały obiekt, co znacząco poprawiło kwestie związane z bezpieczeństwem oraz zachowaniem należytego porządku.

Na szczególne słowa uznania zasługują ponadto druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przychojcu – gdyby nie ich chęci i zaangażowanie to sprawna realizacja Projektu byłaby w zasadzie niemożliwa, a w najlepszym przypadku – mocno utrudniona.

4 lata realizacji zadań w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 zleciały bardzo szybko. Czy warto było wziąć w nim udział? Dziś – z perspektywy upływu czasu – bez wahania można powiedzieć: zdecydowanie TAK! Zdobyte doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, nawiązane nowe znajomości i kontakty oraz powstała infrastruktura, która będzie służyć mieszkańcom przez lata – to są najważniejsze korzyści płynące z uczestnictwa w PPOW.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym  w realizację PPOW na terenie Przychojca. Wspólnymi siłami można uczynić naprawdę wiele dobrego. Współpraca jest kluczem do sukcesu!

 
Lider Grupy Odnowy Wsi
Adam Chudy