Trwa rekrutacja do LOWE

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Leżajsk przy Zespole Szkół w Dębnie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu do udziału w rekrutacji. 

Szczegóły dostępne są na stronie www.zsdebno.edu.pl w zakładce DOKUMENTY:

  • regulamin rekrutacji i uczestnictwa
  • deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie uczestnika projektu grantowego
  • wstępna deklaracja form wsparcia

Dokumenty można składać:

 osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Dębnie lub

mailowo rekrutacjalowe.debno@onet.pl (skan deklaracji z podpisem).

O zakwalifikowaniu się do projektu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie oraz otrzymają niezbędne informacje o wybranej formie wsparcia.

Terminy i miejsca poszczególnych działań będą pojawiać się na bieżąco na stronie internetowej szkoły w zakładce AKTUALNOŚCI.

Można z korzystać z wielu form wsparcia, z czego skorzystanie z drugiej i z każdej kolejnej będzie uzależnione od dostępności miejsc.

W każdy piątek w godz.15.00 – 18.00 w Zespole Szkół w Dębnie dyżury pełnią animatorzy, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania oraz przedstawią ofertę proponowanych kursów, szkoleń, aktywności.