Poświęcenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Mieście

W dniu 30 czerwca 2020 roku odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie „Środowiskowego Domu Samopomocy” w Starym Mieście. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej z możliwością świadczenia pomocy dla 35 podopiecznych.

Jest to pierwsza tego typu placówka na terenie gminy Leżajsk, której celem jest stworzenie społecznego wsparcia dla osób ze sprzężeniami, zmierzającego do zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, ich integracji społecznej oraz poprawy stanu psychicznego i fizycznego.

Uroczystość otwarcia poprzedziła krótka prezentacja działalności Caritas, którą przedstawił ks. Artur Janiec – Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Adama Szala, odprawiona w Kościele Parafialnym pw.  Św. Andrzeja Boboli, to kolejny punkt programu, jaki został przewidziany w tym dniu.

W uroczystości wzięło udział wielu szacownych gości, a także uczestnicy oraz kadra ŚDS. Wśród zaproszonych osób znaleźli się m.in. przedstawiciele różnych szczebli samorządu terytorialnego, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, służb mundurowych, dyrektorzy i kierownicy z zaprzyjaźnionych jednostek, szkół i innych placówek oraz inne osoby, które przyczyniły się do wyremontowania tego obiektu.

Na remont tego budynku Gmina Leżajsk otrzymała dotację w wysokości  2 mln 200 tys. zł a prowadzenie placówki powierzyła Caritas Archidiecezji Przemyskiej.


Źródło: https://www.gminalezajsk.pl

Zachęcamy do obejrzenia filmu z powyższego wydarzenia. Jego autorem jest Pan Stanisław Strączek – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Przychojcu.