Urząd Gminy i sołtys NIE mogą potwierdzać posiadania statusu gospodyni domowej

W związku ze zgłaszaniem się do Urzędu Gminy Leżajsk mieszkanek ubiegających się o podbicie dokumentu na formularzu potwierdzającym pełnienie funkcji gospodyni domowej, celem podjęcia pracy sezonowej  w Niemczech informujemy, że w polskich przepisach nie funkcjonuje w/w pojęcie i tym samym brak jest podstaw prawnych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających fakt bycia w Polsce gospodynią domową.

Rozpowszechniany przez pracodawców niemieckich  kwestionariusz nie należy do grupy unijnych formularzy i nie  powinien  być stosowany do potwierdzania  informacji w nim zawartych przez polskie organy lub instytucje.

Więcej: https://www.gminalezajsk.pl/.

Co istotne, dane te są konieczne do ustalenia zasad płacenia ubezpieczenia za pracownika sezonowego. 

„Pełnienie funkcji gospodyni domowej w kraju pochodzenia”.

Rubryka ta najczęściej jest wypełniana przez kobiety bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, nie uczące się, korzystające z pomocy społecznej. Wypełnienie jej nie wymaga potwierdzenia przez instytucje, wystarczy zakreślić odpowiedź „tak” lub „nie”.

W Polsce, w odróżnieniu od Niemiec, status gospodyni domowej jest inny i nie są z tego tytułu odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Jednak stronie niemieckiej wystarczy deklaracja osoby wypełniającej druk, że jest gospodynią domową i pracodawca zwalniany jest ze składek na kasę chorych, ubezpieczenie pielęgnacyjne, ubezpieczenie od bezrobocia i ubezpieczenie emerytalne (czytaj więcej: Pośrednictwo pracy w wymiarze międzynarodowym).


 


 

Więcej informacji na stronie: http://www.sejm.gov.pl/