Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej oraz tabliczki z numerem porządkowym

W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadania skrzynki pocztowej i umieszczenia jej w dostępnym miejscu.

Za jego niedopełnienie w ustawie Prawo pocztowe określona jest kara pieniężna. To samo dotyczy numeracji domu – art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.). )

Brak skrzynki na listy na posesji może się wydawać mało ważny. Jednak jak przypominają przede wszystkim urzędy gmin, właściciele domów mają obowiązek jej posiadania. Skrzynka musi być umieszczona w miejscu o łatwym dostępnie dla operatora i odbiorcy.

Zgodnie z przepisami skrzynka powinna być wykonana z materiału, który zapewni ochronę przed kradzieżą oraz zagwarantuje poufność umieszczanych w niej przesyłek oraz być zamykana na klucz.

Za jej brak właściciel nieruchomości może zostać ukarany karą w wysokości od 50 złotych do 10 tysięcy złotych.


Warto też pamiętać, że domy muszą mieć także tabliczki z numerem. Bo jej brak to nie tylko kłopot dla gości, służb ratunkowych czy poczty, ale też wykroczenie. Stanowi o tym art. 64 Kodeksu wykroczeń:

Ust. 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Ust. 2.Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Jeżeli dom stoi w głębi działki, tabliczka z numerem musi być również umieszczona na ogrodzeniu danej posesji.