Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

Starosta Leżajski informuje, że w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu będą dostępne 3 punkty pomocy prawnej, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna, usytuowane w poniższych lokalach:
 1. Leżajsk – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 65, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00, pomoc prawna udzielana będzie w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP).
  Punkt obsługuje Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.
 2. Leżajsk – Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 65, czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00, pomoc prawna udzielana będzie w formie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO).
  Punkt obsługuje Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu.
 3. Nowa Sarzyna/Grodzisko Dolne/Kuryłówka
  • Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 1, czynny w poniedziałki w godz. od 11.30 do 15.30 oraz w czwartki w godz. od 8.00 do 12.00, pomoc prawna udzielana będzie w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) przez radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radów Prawnych w Rzeszowie.
  • Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym, 37-306 Grodzisko Dolne 12A, czynny w środy w godz. od 11.00 do 15.30 oraz w piątki w godz. od 8.00 do 12.00, pomoc prawna udzielana będzie w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) przez adwokata wskazanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie oraz przez radcę prawnego wskazanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie.
  • Urząd Gminy w Kuryłówce, 37-303 Kuryłówka 527, czynny we wtorki w godz. od 9.00 do 13.00, pomoc prawna udzielana będzie w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) przez adwokata wskazanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie.
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane będzie osobom uprawnionym, wskazanym w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Rejestracja
Aby uzyskać pomoc w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać wcześniejszej rejestracji pod numerem telefonu (17) 240 45 30 lub poprzez e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl   

Niezbędne do dokonania rejestracji jest podanie:

 • imienia i nazwiska osoby uprawnionej,
 • numer telefonu osoby uprawnionej (konieczny w przypadku przełożenia planowanej wizyty lub udzielenia pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość),
 • preferowanej daty i godziny wizyty,
 • adresu w przypadku udzielenia porad poza punktem osobom ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się.
 1. Harmonogram dyżurów
 2. Lokalizacja punktów pomocy nieodpłatnej pomocy prawnej – mapa powiatu
 3. Informacja o zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
 4. Informacja o pomocy prawnej dla osób ze znaczną niepełnosprawnością i trudnościami w komunikowaniu się
 5. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
 6. Karta informacyjna Nieodpłatna Pomoc Prawna
 7. Karta informacyjna Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
 8. Karta informacyjna mediacje
 9. Wzór OŚWIADCZENIA o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej
 10. Ankieta (KARTA POMOCY – CZĘŚĆ B)
 11. Klauzula informacyjna (RODO)
 12. Informacja Starosty

 

Źródło: http://www.starostwo.lezajsk.pl