Kolęda 2020 w Przychojcu – terminy i godziny

W ślad za stroną Parafii podajemy terminy i godziny kolędy w Przychojcu:

Strona internetowa Parafii: http://przychojeclukowa.przemyska.pl