Coś z niczego… meble z euro palet. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Przychojcu

Opis pomysłu

Wolny czas między lekcjami, to nie tylko bezmyślne snucie się po korytarzu na przerwie. To chwila odpoczynku przed kolejną lekcją. Jednak jak odpocząć, skoro nie ma gdzie usiąść, poczytać gazetkę czy książkę? 

Grupa uczniów na czele z samorządem szkolnym, pod opieką nauczyciela, zainicjowała pomysł na szkolne meble z euro palet. Tak, aby można było spokojnie usiąść i odpocząć!

 

Plan działania

Pod opieką nauczyciela uczniowie spotykają się dwa razy w tygodniu i z powierzonych palet, powoli przygotowują, czyszcząc poszczególne palety. Z tak przygotowanych części chcą złożyć korytarzowe meble, służące do siedzenia i odpoczywania między przerwami. 
 

Miejsce i czas realizacji

Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej w Przychojcu. Chętni uczniowie w ramach zajęć dodatkowych przychodzą do szkolnej pracowni technicznej, zaaranżowanej w wolnym pomieszczeniu w szatni i czyszczą pozyskane palety.  Następnie chcą złożyć poszczególne palety w 
 

Korzyści dla uczniów

Uczniowie będą odpowiedzialni za przygotowanie poszczególnych elementów do montażu szkolnych mebli z palet. W ramach tychże zajęć uczniowie nabędą/ usprawnią / poprawią umiejętności takie, jak:  współpraca w grupie, odpowiedzialność za powierzone materiały do obróbki drzewa, zapoznają się z planowym działaniem, doskonalenie sprawności manualnej. 
 

Wykorzystanie grantu

Zdobycie grantu pozwoli nam na zakup potrzebnych materiałów oraz  narzędzi do dalszej pracy. Dotychczas posługujemy się pożyczonymi narzędziami oraz ofiarowanymi materiałami. Nadal chcemy rozwijać swoją pasję do majsterkowania a zdobycie grantu ułatwi nam naszą pracę.
 

Elementy unikatowe

Nasza szkoła jest położona w małej, wiejskiej miejscowości, która leży niedaleko miasta. Część dzieci z naszej miejscowości  wybrała naukę w szkole miejskiej, uważając za lepszą, niż w naszej. Zdobycie grantu pozwoli na pokazanie naszej szkoły, iż nawet w tak małej jak nasza, możliwe jest realizowanie dużych projektów z materiałów praktycznie zwanych odpadami. Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy krok zwracający uwagę na to, że duże nie zawsze jest lepsze, a małe daje wiele możliwości – tylko jeśli się chce. 
 
Autorem wniosku i głównym pomysłodawcą oraz realizatorem projektu jest polonista ze Szkoły Podstawowej w Przychojcu Kamil Jarosz.
 
Pomóc można głosując online:
 
Link do głosowania: https://projektanciedukacji.pl