Centrum Integracji Społecznej oraz Spółdzielnia Socjalna „Gminova” uczestnikami akcji „Polska pomaga”

Od 1 grudnia, przez kolejne niedziele Adwentu, Caritas Polska wraz z Telewizją Polską będą zachęcać do świątecznej pomocy.

W tym roku główny akcent kampanii „Polska pomaga”  położony jest na interwencje pomocowe na rzecz konkretnych, najbardziej potrzebujących osób, prezentację dzieł miłosierdzia w Polsce, oraz integrację społeczną i zachętę do bardziej solidarnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

Pierwsze takie wydarzenie miało miejsce 1 grudnia br. w Sanoku, gdzie spotkali się podopieczni Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Opieki, Warsztatów Terapii Zajęciowych, Centrów Integracji Społecznej, jednostek prowadzonych lub współprowadzonych przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Udział w nim wzięli także przedstawiciele Centrum Integracji Społecznej w Przychojcu oraz Spółdzielni Socjalnej „Gminova” z Giedlarowej.

„Polska pomaga” to niezwykła inicjatywa. Publiczny nadawca i największa organizacja charytatywna w Polsce pokazują jak ważne są empatia i wrażliwość na los tych, którzy potrzebują naszego wsparcia, zwłaszcza w tym wyjątkowym czasie.

W tym roku kampanię wesprze również Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Do zadań tej nowo powołanej instytucji należy m.in. zachowanie dziedzictwa narodowego wsi, badanie i upowszechnianie osiągnięć nauki i kultury oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców obszarów wiejskich.

Tym, co wyróżnia kampanię „Polska pomaga” spośród innych medialnych propozycji, poświęconych działaniom charytatywnym, jest jej skala – adekwatna do skali działalności Caritas. Prowadzone na żywo wywiady, połączenia z placówkami Caritas w różnych rejonach Polski – to wszystko zobaczą widzowie TVP na jej ogólnopolskich i lokalnych antenach w grudniowe niedziele.


W niedzielę, 1 grudnia 2019 roku, główne wydarzenia kampanii obyły się w Sanoku (diecezja przemyska). Zostały tam przedstawione wybrane dzieła z udziałem m.in.:

– dzieci i młodzieży z 5 świetlic socjoterapeutycznych oraz wolontariusze Szkolnych Kół Caritas,

– niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego i Domu Pomocy Społecznej dla mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną,

– seniorów z Domów Dziennego Pobytu, Klubu Seniora, Domu Dziennej Opieki Medycznej,

– pracowników i wolontariuszy hospicjów, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu ogólnym, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu psychiatrycznym, Domu Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

– pracowników i opiekunów Domu Matki i Dziecka, noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, jadłodajni dla ubogich,

– przedstawicieli przedstawiciele władz samorządowych, którzy opowiedzą o współpracy z Caritas (Centra Integracji Społecznej, spółdzielnie socjalne, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej).

 

Źródło: esanok.pl, ekai.pl