Odbiór zadania – Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R

Jesień 2019 r. to czas, który zapisze się pozytywnymi zgłoskami dla mieszkańców Przychojca. Związane to jest z długo oczekiwanym remontem drogi powiatowej nr 1241R, której towarzyszyły poboczne inwestycje na terenie miejscowości.

Pozytywny skutek tej inwestycji to efekt owocnej współpracy pomiędzy Starostwem PowiatowymGminą Leżajsk, co zostało opisane w artykule Świetnie wieści dla mieszkańców Przychojca – Remont drogi powiatowej nr 1241R staje się faktem!”

Przetarg na powyższe zadanie został ogłoszony 11 września br. Cieszył się on sporym zainteresowaniem – wpłynęło 5 ofert od firm zainteresowanych jego realizacją. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm: Lider PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz Partner PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. Ta wspólna oferta spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie ofert. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 9 listopada.

Prace remontowe zostały przeprowadzone bardzo sprawnie, fachowo i terminowo. Efekty tych działań to spełnienie oczekiwań mieszkańców Przychojca a odnowiona droga z pewnością będzie służyć wszystkim jej użytkownikom przez długie lata.

Kulminacją i niejako dopełnieniem zadania był oficjalny odbiór robót, w którym uczestniczyli m.in.: 

  • Przedstawiciele Zamawiającego: Wicestarosta Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Krzysztof Trębacz, pracownik Biura Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego Zbigniew Czerwonka
  • Przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych: Dyrektor Krzysztof Siwek, Kierownik Robót Kazimierz Krawiec
  • Przedstawiciele Urzędu Gminy Leżajsk: Wójt Krzysztof Sobejko, pracownik Referatu Rozwoju, Inwestycji i Zarządzania Drogami Michał Dziob
  • Przedstawiciele Wykonawcy
  • Sołtys Przychojca Adam Chudy

Przy okazji tej inwestycji wykonana została nowa nakładka asfaltowa na fragmencie drogi powiatowej przy odcinku chodnika wybudowanym w tym roku oraz wymienione zostały 2 przepusty drogowe na terenie Przychojca: za Szkołą Podstawową oraz za skrzyżowaniem przy wjeździe do Przychojca (na tzw. „Górce”).

Wyprofilowany został także łącznik drogi powiatowej z drogą krajową nr 77.

Wspomniane zadanie zrealizowano dzięki wykorzystaniu rezerwy subwencji Ministra Infrastruktury, jaka powstała w wyniku oszczędności po przetargu na przebudowę mostu w Brzózie Królewskiej.

Całkowity koszt: 614 901,22 zł