Uwaga! Czasowe zamknięcie drogi Powiatowej nr 1241R od wtorku 22 października

Na podstawie informacji uzyskanych od Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku informuję, że rozpoczęły się prace naprawcze drogi powiatowej nr 1241R na odcinku: Ul. Przy Torze – Uroczysko „Stojadło”. Konieczność gruntownej naprawy wspomnianego odcinka podyktowana jest jego złym stanem technicznym.

Od wtorku (22 października) od godz. 08:00 użytkowników drogi czekają utrudnienia, związane z czasowym wyłączaniem jej z ruchu w związku z kładzeniem warstwy asfaltu. Mogą one potrwać do piątku, 25 października.

Apeluję do mieszkańców o stosowanie się do znaków drogowych i przestrzegania tymczasowej organizacji ruchu – objazd do Leżajska zorganizowany będzie przez Stare Miasto.

Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o wyrozumiałość w związku z prowadzonymi pracami, które finalnie przyczynią się do poprawy stanu technicznego wspomnianej drogi, co skutecznie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Sołtys

Adam Chudy