Świetnie wieści dla mieszkańców Przychojca – Remont drogi powiatowej nr 1241R staje się faktem!

Długo oczekiwany remont drogi powiatowej nr 1241R na odcinku od ul. Przy Torze do Uroczyska „Stojadło” wreszcie staje się faktem!

27 września 2019 r. Rada Powiatu Leżajskiego podjęła uchwałę ws. wprowadzenia zmian w budżecie w 2019 r. Dzięki tej uchwale dojdzie do skutku inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk w km. 16 + 832 – 17 + 610”.

Podobną uchwałę podjęła Rada Gminy Leżajsk, która 1 października 2019 r. udzieliła wsparcia Powiatowi Leżajskiemu na realizację w/w zadania.

Jak doszło do szczęśliwego zakończenia w zabiegach o realizację przedmiotowej inwestycji? Poniżej krótka geneza.

Starania o remont w/w drogi czynione były od kwietnia 2019 r. Sołtys Adam Chudy złożył wówczas pismo do Starostwa Powiatowego z prośbą o podjęcie stosownych działań naprawczych.

Starosta Leżajski przychylił się do wspomnianej prośby – dokonano remontu cząstkowego mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco.

Efekty prac nie przyniosły znaczącej poprawy – stan techniczny drogi nadal pozostawiał wiele do życzenia. Dzięki życzliwości i determinacji wielu osób temat nie został zakończony, a wręcz przeciwnie – po wielu rozmowach na rożnych szczeblach zapadła decyzja o gruntowej przebudowie wspomnianego odcinka.

Nie byłoby to możliwe gdyby nie wsparcie włodarzy dwóch samorządów: Starosty Leżajskiego – Marka Śliża wraz z Wicestarostą – Lucjanem Czenczkiem i Członkiem Zarządu Powiatu – Krzysztofem Trębaczem oraz Wójta Gminy Leżajsk – Krzysztofa Sobejko. Mocnego głosu poparcia udzielili także radni: Adam Wylaź – Przewodniczący Rady Powiatu, Marek Leszczak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Kazimierz Krawiec – Przewodniczący Rady Gminy, którzy wspólnie z Sołtysem Adamem Chudym uczestniczyli w trudnych, ale zakończonych sukcesem negocjacjach.

 W związku z tym, że znaczący odcinek drogi leży na terenie Miasta Leżajsk, podjęte zostały także rozmowy z Burmistrzem Leżajska w tym temacie, ale samorząd miejski nie wyraził jakiegokolwiek zainteresowania w partycypowaniu w kosztach omawianej inwestycji – zarówno w tym jak i w przyszłym roku.

Oprócz wymiany nawierzchni asfaltowej do skutku dojdzie również inna, bardzo ważna ze względów bezpieczeństwa inwestycja. W ramach przebudowy drogi wymieniony zostanie także przepust za Szkołą Podstawową w Przychojcu, który to niemal rokrocznie „zapada się”, stwarzając realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Najnowsze takie zdarzenie miało miejsce na początku czerwca br.

Finalizacją wielomiesięcznych rozmów i starań ws. przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1241R były sesje, podczas których wprowadzono środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji:

  • 27 września 2019 r. – Sesja Rady Powiatu
  • 1 października 2019 r. – Sesja Rady Gminy Leżajsk

Wspomniane zadanie realizowane będzie także dzięki wykorzystaniu rezerwy subwencji Ministra Infrastruktury, jaka powstała w wyniku oszczędności po przetargu na przebudowę mostu w Brzózie Królewskiej.

Całkowity koszt: 614 901,22 zł

Termin wykonania: 9 listopada 2019 r.