Dożynkowy „hat-trick” Przychojca

Po organizacji i udziale w Dożynkach Gminnych w Przychojcu (18 sierpnia), wyjeździe na Dożynki Ogólnopolskie do Częstochowy (1 września) delegacja z Przychojca po raz 3 uczestniczyła w obrzędzie dożynkowym, tym razem na szczeblu powiatowym.

Wspomniana uroczystość połączona była z Pielgrzymką Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego.

Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego i Dożynki Powiatowe, odbywające się corocznie 8 września w Święto Narodzenia Matki Bożej, przyciągają do Leżajska rzesze pielgrzymów. Dzień ten jest zarówno zwieńczeniem całorocznego trudu pracy rolników, z wielkim oddaniem uprawiających ziemię, jak również świętem tych, którzy tej ziemi bronią i strzegą bezpieczeństwa jej mieszkańców.
 
Pielgrzymkę rozpoczęła polowa msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, a koncelebrowali ją m.in. kustosz Sanktuarium Zwiastowania NMP o. Sylwester Skirliński oraz ks. dziekan Marek Cisek. Nabożeństwo poprzedził uroczysty przemarsz formacji mundurowych ulicą Mickiewicza spod Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. 
 
Na uroczystość przybyły następujące służby mundurowe: Wojsko Polskie – 21 Brygada Strzelców Podhalańskich reprezentowana przez 16 Batalion Saperów z Niska, Wojska Obrony Terytorialnej, Policja, Służba Więzienna, Służba Celna, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Jednostka Strzelecka nr 2035 z Leżajska oraz klasa wojskowa i pożarnicza z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, Straż Ochrony Kolei, Nadleśnictwo Leżajsk, Straż Miejska oraz inne służby noszące mundur. Z racji, iż pielgrzymka połączona jest z Dożynkami Powiatowymi, brały w niej udział również delegacje wieńcowe z Gminy Grodzisko Dolne, Gminy Nowa Sarzyna, Gminy Leżajsk i Gminy Kuryłówka. W sumie – 35 sołectw z wieńcami dożynkowymi.
 
Ponadto w wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Senator RP Janina Sagatowska, posłowie na Sejm RP: Krystyna Wróblewska, Kazimierz Gołojuch, Jerzy Paul i Mieczysław Miazga, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Karol Ożóg i Mieczysław Tołpa, Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, dyrektor wykonawczy Polskiej Izby Handlowej w USA Ireneusz Lubaczewski, przedstawiciele administracji samorządowej z regionu partnerskiego powiatu leżajskiego z gruzińskiego miasta Chokhatauri w regionie Guria, wójtowie i burmistrzowie samorządów z terenu Powiatu Leżajskiego, w tym Wójt Gminy Leżajsk – Krzysztof Sobejko, komendanci policji i straży pożarnej z terenu województwa oraz dowódcy pozostałych służb mundurowych, samorządowcy, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy instytucji powiatowych, gminnych i szkół, kierownicy jednostek, przedsiębiorcy, przedstawiciele duchowieństwa oraz organizacji społecznych, a także pielgrzymi przybywający w tym dniu do sanktuarium.
 

Gospodarzem tegorocznych Dożynek Powiatowych była Gmina Leżajsk, reprezentowana przez Wójta Gminy Krzysztofa Sobejko, oraz starostów dożynek: Irenę Zagaja i Rafała Słotwińskiego. Skład delegacji uzupełnili: Sołtys Adam Chudy oraz delegacja Koła Gospodyń Wiejskich z Przychojca z Przewodniczącą Cecylią Muskus na czele.

Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku oraz członkowie Jednostki Strzeleckiej nr 2035 i ratownicy medyczni ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Leżajsku.  Posługę liturgiczną mszy św. pełnił Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, zaś o oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Reprezentacyjna Oddziału Ochotniczego Kawalerii w Barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego. Akcentami podkreślającymi wagę i nadzwyczajny charakter celebrowanego wydarzenia były: odnowienie Aktu Zawierzenia Służb Mundurowych Matce Boskiej Leżajskiej, który odczytał Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec oraz Modlitwa Rolnika do Matki Bożej Leżajskiej odczytana przez starościnę tegorocznych dożynek.
 
W trakcie nabożeństwa biskup poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe, a przedstawiciele poszczególnych służb mundurowych, instytucji samorządowych oraz gmin złożyli symboliczne dary jako wyraz wdzięczności Matce Boskiej za otrzymane łaski. Po zakończeniu liturgii uczestnicy dożynek udali się na ciepły posiłek przy Domu Pielgrzyma, gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości, podczas którego wystąpił Zespół „Malina” z Malenisk.