Zaproszenie na Zebranie Wiejskie

Zapraszam mieszkańców wsi Przychojec na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się  30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 1900 w Szkole Podstawowej w Przychojcu, z proponowanym porządkiem Zebrania:

Porządek zebrania:

 1. Przedstawienie informacji nt. budowy sieci światłowodowej w m. Przychojec.
 2. Przedstawienie informacji nt. prac związanych z wykonaniem stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Leżajsk.
 4. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Gminy Leżajsk w sprawie ustalenia dla terenu gminy Leżajsk maksymalnej liczby poszczególnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 5. Podjęcie uchwały ws. zaopiniowania projektu zmian statutu Sołectwa Przychojec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Sołeckiej Sołectwa Przychojec na kadencję 2019-2023.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

W przypadku niewystarczającej ilości osób niezbędnych dla ważności podjętych uchwał, zebranie zostanie przełożone na godz. 1930

W zebraniu planowany jest udział:

 • Wójta Gminy Leżajsk – Krzysztofa Sobejko
 • Zastępcy Wójta – Bolesława Pawlus
 • Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ewy Kania
 • Dyrektora Centrum Integracji Społecznej – Stanisława Strączek

Sołtys

Adam Chudy