Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020: Nabór na rok 2019

Trwa nabór w ramach 3. roku funkcjonowania Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. 

22 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 19/423/19 w sprawie Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Dokument ten zawiera szczegółowe zasady na jakich Beneficjenci mogą wnioskować o pomoc finansową z Programu w 2019 roku.

O pomoc finansową z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi mogą ubiegać się te gminy, które przystąpiły do Programu w 2017 r. Nabór wniosków odbędzie się w okresie: od 1 lutego do 8 marca 2019 r.


Pomimo krótkiego terminu na zebranie kompletu dokumentów Sołecka Grupa Odnowy Wsi Przychojec po raz kolejny zamierza ubiegać się o uzyskanie dofinansowania. Przygotowania niezbędnej dokumentacji podjął się – podobnie jak w latach ubiegłych – Lider Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi Adam Chudy, który jest już po pierwszych rozmowach z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego ws. omówienia zmian w procedurze naboru oraz przedstawicielami firm trudniących się w realizacji tego typu zamówień.

Tegoroczny projekt nosi nazwę „Wzrost integracji społecznej poprzez stworzenie altany rekreacyjnej przy Remizie OSP” i jest kolejnym elementem realizacji zadań, zawartych w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Przychojec.

Zagospodarowanie dotychczas nieużytkowanego terenu przy strażnicy OSP przynosi efekty – w ciągu 2 lat uczestnictwa w PPOW powstały już siłownia plenerowa oraz plac zabaw. W roku 2019 planowane jest ponadto ogrodzenie w/w urządzeń oraz odpowiednie zagospodarowanie terenu: wyrównanie placu oraz wykonanie nasadzeń zieleni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *