Informacja o planowanych wyłączeniach prądu – PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów w ramach planowanej działalności wykonuje prace eksploatacyjno-remontowe, które wiążą się z wyłączaniem pewnych elementów sieci. W związku z tym konieczne jest wstrzymanie na kilka, a nawet kilkanaście godzin dostaw energii elektrycznej dla Odbiorców.

By komunikaty o planowanych przerwach dotarły do jak najszerszego grona Mieszkańców uruchomiona została strona internetowa: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia, gdzie na bieżąco będą podawane informacje dot. wyłączeniach prądu.

Link dla Rejonu Leżajsk: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Lista-wylaczen?rejon=Le%C5%BCajsk.

Można także zapisać zarejestrować się w newsletterze z automatycznymi informacjami o wyłączeniach: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach.

Po dokonaniu rejestracji informacje o planowanych pracach na sieci będą wysyłane automatycznie na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Powiązane zdjęcia: