Budowa placu zabaw przy Remizie OSP

Modernizacja i zagospodarowanie placu przy remizie OSP poprzez stworzenie placu zabaw to kolejny etap realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020, współfinansowanego z Budżetu Województwa Podkarpackiego.

W pierwszym roku realizacji programu wykonano siłownię plenerową, która cieszy się sporą popularnością wśród mieszkańców Przychojca. Wpływ na to ma niewątpliwie lokalizacja obiektu – ścisłe centrum miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu, bloków mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych.

Kontynuacją wspomnianego pomysłu, jakim jest zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP, jest budowa placu zabaw. Stanowi to niejako dopełnienie i uzupełnienie oferty skierowanej dla całych rodzin – dorośli mogą skorzystać z przyrządów do rekreacji ruchowej, podczas gdy ich pociechy bawią się w bezpośrednim sąsiedztwie na urządzeniach zabawowych.

W proces tworzenia placu zabaw aktywnie włączyli się mieszkańcy Przychojca, którzy społecznie pomogli przy przygotowaniu terenu: uprzątnięto teren, wyrównano nawierzchnię oraz wykoszono trawę w miejscach tego wymagających.

Swój wkład miały także organizacje społeczne: Ochotnicza Straż Pożarna oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Strażacy zapewnili obsługę techniczną podczas wydarzenia promującego realizację zadania – pikniku rodzinnego oraz przeprowadzili pokaz strażacki dla mieszkańców. Członkowie KGW z kolei zajęli się przygotowaniem poczęstunku dla zaproszonych gości w ramach zorganizowanego wydarzenia promującego.

Nie ulega wątpliwości, że inicjatywa podjęta przez Sołecką Grupę Odnowy Wsi we współpracy w Wójtem Gminy Leżajsk – Krzysztofem Sobejko – jest jak najbardziej słuszna i potrzebna. Do tej pory w naszej miejscowości brakowało miejsca, które integrowałoby mieszkańców z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych.

Dzięki instalacji w/w obiektów centrum wsi zyskało nowy blask i stało się faktycznym „sercem” Przychojca.