Umowa o dofinansowanie budowy placu zabaw przy Remizie OSP podpisana!

Piątek 13 okazał się szczęśliwy dla mieszkańców Przychojca. Dziś została podpisana umowa pomiędzy Gminą Leżajsk a Urzędem Marszałkowskim na realizację zadania „Modernizacja i zagospodarowanie placu przy Remizie OSP poprzez stworzenie placu zabaw”.

Umowa została podpisana przez Wójta Gminy Leżajsk – Krzysztofa Sobejko przy kontrasygnacie Skarbnika – Lucyny Bednarz, którzy reprezentowali Gminę Leżajsk. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego podpisy złożyli: Bogdan Romaniuk – Wicemarszałek Województwa oraz Piotr Pilch – Członek Zarządu.

Powyższe zadanie to element Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, w którym Przychojec bierze udział. Warto przypomnieć, że w ramach tego programu rok temu powstała siłownia plenerowa.