Przychojec z pozytywną oceną w ramach naboru Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi!

Wniosek Przychojca o dofinansowanie budowy placu zabaw przy Remizie OSP z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego!

W dniu 15 maja 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę nr 430/8967/18 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2017-2020 na rok 2018.

Nabór wniosków o dofinansowanie z budżetu województwa został przeprowadzony w dniach od 1 do 26 marca 2018 roku.

Na przedmiotową listę operacji zostało wpisanych 87 wniosków na łączną kwotę kosztów całkowitych wynoszącą 2 540 037,51 zł, z czego kwota pomocy to 857 411,00 zł. Wszystkie ze złożonych aplikacji przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując liczbę punktów od 75 do 46.

Aktualnie środki zabezpieczone w budżecie województwa pozwalają na dofinansowanie 68 projektów z listy rankingowej. Ewentualna decyzja o zwiększeniu środków przyznanych na PPOW leży
w kompetencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.


Zadanie pn. „Modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Remizie OSP poprzez stworzenie placu zabaw przy Remizie OSP w Przychojcu”   realizowane jest w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.


Źródło:http://www.odnowawsi.podkarpackie.pl

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *