Podkarpacki Program Odnowy Wsi – Nabór 2018

Drugi rok funkcjonowania „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi” to kolejne wyzwania, związane z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na kontynuowanie zamierzeń związanych z szeroko rozumianą infrastrukturą społeczną na terenie Przychojca.

Tegoroczny pomysł – wpisujący się w Sołecką Strategię Rozwoju Wsi – to „Modernizacja i zagospodarowanie placu przy remizie OSP poprzez stworzenie placu zabaw”.

9 marca br. przedstawiciele Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi – Jerzy Kołcz, Rafał Słotwiński oraz Adam Chudy – uczestniczyli w konferencji szkoleniowej, organizowanej przez Urząd Marszałkowski. Poświęcona ona była podsumowaniu pierwszego roku funkcjonowania „Programu” oraz przekazaniu najistotniejszych zmian, jakie wprowadzono dla samorządów starających się o dofinansowanie w roku 2018.

Efektem pracy Grupy Odnowy Wsi był wniosek o dotację na stworzenie wspomnianego placu zabaw. Jego napisanie wymagało sporego wysiłku i nakładu pracy wielu osób działających pod presją czasu, gdyż termin na dostarczenie gotowego dokumentu wraz z kompletem załączników był wyjątkowo krótki. Dzięki mobilizacji osób zaangażowanych po stronie Sołectwa oraz wsparciu ze strony Wójta Gminy Leżajsk – Krzysztofa Sobejko oraz pracowników Urzędu Gminy termin został zachowany i wniosek dostarczono w terminie.

Obecnie trwa oczekiwanie na rozstrzygnięcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Konkurencja z pewnością będzie olbrzymia, ale należy mieć nadzieję, że wniosek Przychojca zostanie wysoko oceniony i otrzymamy upragnione dofinansowanie…