Działka dla młodych


Deprecated: Non-static method plugin_kontakt_formular::the_content() should not be called statically in /home/przychojec/domains/przychojec.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303

Wójt Gminy Leżajsk informuje, że w Przychojcu wydzielono 15 działek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

Każda z działek posiada średnią powierzchnię 15 arów. Planowane jest uzbrojenie działek w podstawowe media takie jak woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna oraz uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na sesji Rady Gminy Leżajsk przyjęte zostały zasady zbycia w/w działek. Podjęto uchwałę ws. określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w ramach programu pn. „Działka dla Młodych”.

Najważniejsze zapisy wspomnianego aktu prawnego to:

  • 1. 1. Wójt Gminy Leżajsk w celu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego ludzi młodych udziela bonifikaty w wysokości 90% od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe zbytych w ramach programu „Działka dla Młodych”.
  • 2. Bonifikaty, o której mowa w §1 udziela się pod warunkiem:

1) że osoba, dla której nieruchomość gruntowa jest oddana w użytkowanie wieczyste, nie ukończyła w dniu zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste 40 lat; gdy nieruchomość gruntowa jest oddana w użytkowanie wieczyste małżonkom, warunek uważa się za spełniony, jeżeli w dniu umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste przynajmniej jeden z małżonków nie ukończył 40 lat;

2) rozpoczęcia budowy w terminie 2 lat i wybudowania budynku mieszkalnego do 4 lat oraz w tym terminie zgłoszenia budynku do użytkowania, zameldowania i zamieszkania od dnia zawarcia umowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Obecnie trwa oczekiwanie na opinię w/w uchwały wydaną przez Biuro Prawne Wojewody Podkarpackiego, co jest niezbędnym elementem, by Program „Działka dla Młodych” mógł zacząć funkcjonować.

Tekst uchwały: „Działka dla Młodych”

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Leżajsk, pokój nr 10 (parter) lub pod nr telefonu: (17) 240 62 46.