Ośmioklasowa Szkoła Podstawowa w Przychojcu

Jedną z najważniejszych zmian dotyczących szkoły w Przychojcu jest reforma edukacji, która likwiduje gimnazja i na powrót wprowadza ośmioklasową szkołę podstawową. Dlaczego jest to takie istotne, szczególnie dla naszej miejscowości? Jak nie wiadomo o co chodzi…

Nie od dziś wiadomo, że szkoła w Przychojcu boryka się z problemem deficytu uczniów. Za każdym żakiem idą pieniądze w postaci subwencji, dla placówki oświatowej korzystne więc jest, by miała jak najwięcej wychowanków.

Jak wygląda harmonogram reformy?

Geneza najnowszych zmian w systemie oświaty sięga lutego 2016 r, kiedy to ogłoszona została ogólnopolska debata o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”.

Od marca do czerwca br. odbywały się debaty i spotkania w całym kraju. Podsumowanie debat nastąpiło 27 czerwca, kiedy to ogłoszono kierunki zmian w edukacji.

W grudniu trwały prace parlamentarne nad ustawami, a po ich zakończeniu skierowano projektu ustaw do podpisu Prezydenta RP.

31 marca 2017 r. mija termin podjęcia uchwał i dostosowania sieci szkół do reformy przez samorządy.

1 września 2017 r. to początek wdrażania reformy w szkołach.

Przychojec ma doskonałe warunki aby dzieci zaczynały naukę od przedszkola poprzez klasę zero, klasę pierwszą i kończyły klasę ósmą w naszej szkole. Jest to najbliższa szkoła dla naszych najmłodszych mieszkańców. To także spełnienie oczekiwań względem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest to też pierwsza oszczędność dla samorządu gminnego, który nie będzie zobowiązany do zapewnienia transportu uczniów do gimnazjum i tym samym zaoszczędzi na dowozach.

Nie ulega wątpliwości, że wspomniana reforma budzi ogromne emocje. Jedne szkoły zyskają na tej zmianie, inne zapewne stracą. Pozostaje także kwestia przekucia teorii w praktykę. Nawet najbardziej doprecyzowane zapisy w ustawie nie zawsze da się bezproblemowo wprowadzić w życie. Należy mieć nadzieję, że przeprowadzenie tej „rewolucji” odbędzie się w płynny sposób a tymi, którzy pod względem edukacyjnym najbardziej skorzystają na tej zmianie będą uczniowie.